Στην ουρά της Ε.Ε. η Ελλάδα καί το 2017.

Ουραγός στην ανάπτυξη για άλλη μία χρονιά στην Ε.Ε. υπήρξε η χώρα μας. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η Ελλάδα είχε τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης με 1,4%, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν 2,4%. Η Ρουμανία και η Μάλτα είναι οι χώρες με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη (7 και 6,6% αντίστοιχα), ενώ στην ουρά της E.E. μαζί με την Ελλάδα είναι κι η Κύπρος με 1,5%.

Αναφορικά με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα μας, αυτό ανέρχεται (με στοιχεία 2016) στα 19.900 ευρώ, έναντι των 20.400 ευρώ προ κρίσης (1999 – 2008). Σε μία σύγκριση με τις άλλες «μνημονιακές» χώρες, στην Πορτογαλία το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι 23.100 ευρώ, στην Κύπρο στα 24.600 ευρώ και στην Ιρλανδία στα 54.600 ευρώ. Μάλιστα στην περίπτωση της Ιρλανδίας έχουμε εντυπωσιακή αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τα προ κρίσεως επίπεδα (30.800 ευρώ).

Spiral

Σχόλια