Έως τις 15/5 οι υποβολές στο πρόγραμμα για την Ενίσχυση Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Παράταση στην ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, έως την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 17:00, δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σήμερα.

Spiral

Σχόλια