Σε χαμηλό 10 ετών η ανεργία στην Ευρωζώνη, στο 20,8% η Ελλάδα.

Την υψηλότερη ανεργία στην Ευρωζώνη διατηρεί η χώρα μας με 20,8%, σύμφωνα με την Eurostat.

Ειδικότερα, η ανεργία στην Ευρωζώνη ανέρχεται στο 8,5%, που είναι και η χαμηλότερη κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, ενώ στην Ε.Ε. των 28 η ανεργία ανέρχεται στο 7,1%.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν σε Ελλάδα (20,8%) και Ισπανία (16,1%), ενώ τα χαμηλότερα σε Τσεχία (2,4%), Γερμανία, Μάλτα (3,5%) και Ουγγαρία (3,7%).

Spiral

Σχόλια