Θετικός ο απολογισμός του Enterprise Greece το 2017.

Περισσότερες από 1.000 αιτήσεις δέχθηκε το 2017 ο Τομέας Επενδύσεων του Enterprise Greece μέσω του επενδυτικού help desk, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που έχει αναπτύξει για τη διαχείριση αιτημάτων διεθνών και Ελλήνων επενδυτών.

Σύμφωνα με τον απολογισμό του φορέα για την προηγούμενη χρονιά, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με 3.300 διεθνείς επενδυτές και ελληνικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων, περίπου 30 εταιρείες έχουν ήδη αναπτύξει συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια για την Ελλάδα. Εξάλλου, προωθήθηκαν πολλές στοχευμένες επενδυτικές προτάσεις σε διεθνείς επενδυτές, ενώ ήλθαν στη χώρα μας 17 οργανωμένες αποστολές από τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Γαλλία και άλλες χώρες. Επιπλέον, ο Οργανισμός επίλυσε το 86% των υποθέσεων επενδυτών που αναζήτησαν τη συνδρομή του, στο πλαίσιο της υλοποίησης επένδυσής τους στην Ελλάδα και ένταξε στη διαδικασία Fast Track, 3 νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 600 εκ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν 1.050 νέες θέσεις εργασίας.

Σημαντική είναι και η συμβολή του Οργανισμού στην προώθηση των ελληνικών εξαγωγών με Ελληνική συμμετοχή σε 45 διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού, με την υποστήριξη 1.000 περίπου μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τη διοργάνωση 6 κλαδικών συναντήσεων για τη προώθηση διεθνών συνεργασιών, με δράσεις προβολής, εκπαίδευσης κ.ά.

Ο Οργανισμός Enterprise Greece αποτελεί εξέλιξη της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (Invest in Greece) και είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών.

Spiral

Σχόλια