Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Οργανισμός".

Οργανισμός:

Μία κοινωνική ενότητα ανθρώπων, που δημιουργείται και διευθύνεται, για να εξυπηρετήσει μία συγκεκριμένη ανάγκη ή να επιδιώξει ένα συλλογικό στόχο.

Όλοι οι Οργανισμοί έχουν μία διοικητική σύνθεση, η οποία καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ των μελών και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, ενώ παράλληλα υποδιαιρεί ή / και αναθέτει ρόλους, ευθύνες και εξουσίες ώστε να αναθέτονται και να διεκπεραιώνονται διάφορα καθήκοντα.

Σημειώνεται, ότι οι Οργανισμοί είναι ανοικτά συστήματα, που επηρεάζουν και επηρεάζονται από το περιβάλλον τους.

Spiral

Σχόλια