Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Οικονομικοί Παράγοντες".

Οικονομικοί Παράγοντες:
Το σύνολο των βασικών πληροφοριών που επηρεάζουν την αξία μιας επιχείρησης ή μιας επένδυσης.

Πολλοί και διάφοροι είναι οι Οικονομικοί Παράγοντες που πρέπει να αξιολογούνται, όταν καθορίζεται το παρόν και το μέλλον ενός χαρτοφυλακίου επιχειρήσεων και επενδύσεων.

Για μία επιχείρηση, οι βασικοί Οικονομικοί Παράγοντες είναι το κόστος εργασίας, η κυβερνητική πολιτική, το φορολογικό καθεστώς και το μάνατζμεντ.

Spiral

Σχόλια