Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Νόμος Προσφοράς και Ζήτησης".

Νόμος Προσφοράς και Ζήτησης:

Είναι ένας άτυπος νόμος της ελεύθερης αγοράς, σύμφωνα με τον οποίο, όταν αυξάνεται η τιμή ενός προϊόντος, τότε μειώνεται η ποσότητα που ζητά ο αγοραστής, ενώ όταν μειώνεται η τιμή αυτού του προϊόντος, τότε αυξάνεται η ποσότητα που ζητείται. Επίσης, ότι όταν αυξάνεται η τιμή ενός προϊόντος, τότε αυξάνεται και η ποσότητα που προσφέρει ο παραγωγός, ενώ όταν μειώνεται η τιμή αυτού του προϊόντος, τότε μειώνεται και η ποσότητα που προσφέρεται από τον παραγωγό.

Spiral

Σχόλια