Υποτονικός πληθωρισμός σε μία υποτονική οικονομία...

Στο 0,4% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ελλάδα το Φεβρουάριο του 2018, (από 0,2% τον Ιανουάριο και από 1,4% το Φεβρουάριο του 2017).

Στην Ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός το Φεβρουάριο διαμορφώθηκε στο 1,1% (από 1,3% τον Ιανουάριο και από 2% το Φεβρουάριο του 2017).

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 1,3% το Φεβρουάριο, σε σχέση με 1,6% τον Ιανουάριο και 2% ένα χρόνο πριν.

Spiral

Σχόλια