Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Επιχειρησιακό Μοντέλο".

Επιχειρησιακό Μοντέλο:

Είναι η λογική εξήγηση του πως ένας οργανισμός δημιουργεί, παρέχει και παίρνει αξία, σε ένα οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και νομικό περιβάλλον.

Με άλλα λόγια, είναι η μέθοδος την οποία χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για να επιτύχει του στόχους του επιχειρηματικού της σχεδιασμού, την επιβίωσή της και την ανάπτυξή της.

Spiral

Σχόλια