Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Εισροές".

Εισροές:

Είναι οι παραγωγικοί πόροι που στη συνέχεια μετασχηματίζονται (μεταποιούνται ή συναρμολογούνται) σε τελικά αγαθά, προϊόντα ή υπηρεσίες.

Εισροές σε μία επιχείρηση είναι το ανθρώπινο δυναμικό, οι ικανότητες, η γνώση, η εκπαίδευση, οι πληροφορίες, η μεθοδολογία, τα υλικά, η ενέργεια και το κεφάλαιο.

Spiral

Σχόλια