Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Αλλαγή".

Αλλαγή:

Είναι η επιχειρησιακή πρακτική, ώστε να μπορεί μια επιχείρηση να κάνει κάτι διαφορετικά. Ή με άλλα λόγια η ικανότητά της να μειώνει την αντίσταση στις αλλαγές της, μέσω της εμπλοκής καθοριστικών προσώπων (πρόσωπα – κλειδιά), από το περιβάλλον της επιχείρησης, όπως π.χ. διοίκηση, εργαζόμενοι, μέτοχοι, χρηματοδότες, προμηθευτές κ.ά.

Η Αλλαγή συντελείται όταν η επιχείρηση πρέπει να αναπροσαρμόσει τις στρατηγικές της, για την καλύτερη και αποδοτικότερη προσαρμογή της στις αλλαγές που συντελούνται στο ευρύτερο εξωτερικό της περιβάλλον.

Spiral

Σχόλια