10 δις ευρώ τα επόμενα χρόνια από το Σχέδιο Γιούνκερ.

Σημαντικές επενδύσεις αναμένεται να γίνουν στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια μέσω του «Σχεδίου Γιούνκερ», σύμφωνα με το οποίο τα κεφάλαια που προβλέπεται ότι θα επενδυθούν αναμένεται να φτάσουν τα 10 δις!

Ήδη στην Ελλάδα έχουν εγκριθεί 12 έργα ύψους 1,8 δις με απώτερο στόχο συνολική επένδυση 5,7 δις στους τομείς των υποδομών και της καινοτομίας.

Το Σχέδιο Γιούνκερ είχε σχεδιαστεί αρχικά να κινητοποιήσει 315 δις μέσα σε 3 χρόνια, για στρατηγικές επενδύσεις μέσω του EFSI, σε όλη την Ευρώπη. Στη συνέχεια, o στόχος επεκτάθηκε σε 500 δις μέσα σε 5 χρόνια.

Το πρόγραμμα προωθεί επενδύσεις σε 7 κύριους τομείς οικονομικής δραστηριότητας:
  1. Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία
  2. Ενέργεια
  3. Μεταφορές
  4. Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών
  5. Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων
  6. Ανθρώπινο κεφάλαιο, πολιτισμός και υγεία
  7. Υποστήριξη ΜμΕ μέσω τοπικών τραπεζών και ιδρυμάτων.
Με βασικό όχημα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Σχέδιο Γιούνκερ διακηρύσσει τρεις κεντρικούς στόχους: α) κινητοποίηση χρηματοδότησης για επενδύσεις β) ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία γ) βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Για να επωφεληθεί κανείς από το Σχέδιο Γιούνκερ μπορεί να χρησιμοποιήσει την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων, μια διαδικτυακή πλατφόρμα που φέρνει σε επαφή φορείς υλοποίησης έργων και επενδυτές. Η πύλη αυτή αυξάνει την προβολή και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης επενδυτικών έργων σε όλη την Ευρώπη. Μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικτυακή πλατφόρμα συνάντησης φορέων έργων και επενδυτών, οι οποίοι διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να συναντήσουν ο ένας τον άλλο.

Spiral

Σχόλια