10 επαναστατικές τεχνολογίες για το 2018 (1ο μέρος).

Το MIT δημοσιεύει κάθε χρόνο τις 10 πιο επαναστατικές τεχνολογίες. Τεχνολογίες που έχουν δημιουργηθεί, αλλά αν και δεν έχουν ακόμη διαδοθεί ευρέως, προβλέπεται ότι θα το κάνουν. Ιδού οι 5 από αυτές:
  1. Τρισδιάστατοι εκτυπωτές μετάλλου. Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές δεν είναι κάτι καινούργιο. Όμως παραμένουν κυρίως στη σφαίρα του χόμπι και της δημιουργίας πρωτοτύπων. Η τεχνολογία για την τρισδιάστατη εκτύπωση οποιουδήποτε άλλου υλικού πέρα από πλαστικό υπήρξε ακριβή και αναπτύχθηκε με αργό ρυθμό. Τώρα όμως φαίνεται να γίνεται ολοένα και πιο προσιτή προς χρήση. Η διάδοσή της αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο παραγωγής σε πολλά προϊόντα.
  2. Τεχνητά έμβρυα. Το University of Cambridge έχει καταφέρει να δημιουργήσει έμβρυο από κύτταρα άλλου εμβρύου. Αν και τίθενται πολλά ηθικά διλήμματα, το επίτευγμα αυτό μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στις έρευνες για την προέλευση της ανθρώπινης ζωής.
  3. Ζωντανές πόλεις. Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει στο παρελθόν για να σχεδιαστούν και να δημιουργηθούν πόλεις φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο με επιτυχίες και αποτυχίες. Τώρα μία νέα προσπάθεια από το Τορόντο φαίνεται να έχει καλύτερες προοπτικές, καθώς βασίζει όλο το σχεδιασμό της πάνω σε δεδομένα που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο. Η πόλη αναμένεται να έχει αυτοματισμούς όπως αυτόνομα δημόσια οχήματα, υπόγειες μεταφορές προϊόντων κ.ά.
  4. Τεχνητή νοημοσύνη για όλους. Η τεχνητή νοημοσύνη ήταν για πολλά χρόνια ένα πεδίο χρήσης από μεγάλες εταιρίες (όπως η Amazon, η Google, η Microsoft κ.ά.). Τώρα η χρήση της γίνεται ολοένα και πιο προσιτή οικονομικά για τις μικρότερες εταιρίες. Όλες οι μεγάλες εταιρίες πληροφορικής δημιουργούν εργαλεία στο cloud που φέρνουν τη τεχνητή νοημοσύνη πιο κοντά στο κοινό (AWS subsidiary από την Amazon, TensorFlow από τη Google, Azure από τη Microsoft).
  5. Αντιμαχόμενα νευρωνικά δίκτυα. Δύο συστήματα που μπορούν να αντιμάχονται για να δημιουργήσουν ρεαλιστικούς ήχους ή εικόνες, είναι κάτι που ποτέ μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί. Αυτό δίνει στις μηχανές τη δυνατότητα να φαντάζονται και να εξαρτιούνται όλο και λιγότερο από τους ανθρώπους. Τα αντιμαχώμενα νευρωνικά δίκτυα είναι μία από τις πιο ανερχόμενες και σημαντικές νέες τεχνολογίες.

Spiral

Σχόλια