Η Moody's μας αναβάθμισε, αλλά τι σημαίνει αυτό;

Αναβάθμισε προχθές η Moody's την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας, κατά δύο βαθμίδες (στο B3 από το Caa2) και χαρήκαμε όλοι! Τι σημαίνει όμως αυτό;

Οι διεθνείς οικονομικοί οίκοι αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των χωρών, διαμορφώνοντας έμμεσα τα επιτόκια δανεισμού τους. Οι τρεις πιο δημοφιλείς οίκοι, έχουν παραπλήσιες βαθμίδες αξιολογήσεων, που φαίνονται στη φωτογραφία κάτω:H Moody's μας διαβάθμισε στο Β3, ενώ την ίδια στιγμή Fitch και Standard and Poors μας έχουν στο Β.

Η πορεία της διαβάθμισης της πιστοληπτικής μας ικανότητας, ως χώρα, από τη Moody's φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία από την ιστοσελίδα του Οργανισμού:Τα συμπεράσματα δικά σας...

Spiral

Σχόλια