Δυνατότητες χρηματοδότησης για μικρές επιχειρήσεις από το πρόγραμμα microSTARS.

Σε μία διαρκή δυνατότητα επιχειρηματικής χρηματοδότησης έχει καταστεί το πρόγραμμα microSTARS, που παρέχει δάνεια 1.000 έως 25.000 € σε επιχειρήσεις, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Το πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχεια ενός πιλοτικού διασυνοριακού έργου, για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μέσω της δυνατότητας χορήγησης μικροπιστώσεων, το οποίο υλοποιείται από το «Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) μαζί με συνεργαζόμενους Οργανισμούς του Τραπεζικού Τομέα.

Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ανάπτυξης της επιχείρησής σας μέσω μικροχρηματοδότησης στο www.microstars.gr και εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, για να διαπιστώσετε εάν η επιχείρησή σας πληροί τις προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης μικροδανείου.

Spiral

Σχόλια