Ξεκίνησε το "Εξοικονομώ κατ' Οίκον ΙΙ".

Από τις 8 Φεβρουαρίου και μετά θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, αναφορικά με το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας "Εξοικονομώ κατ' Οίκον ΙΙ".

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν ιδιοκτήτες κύριων κατοικιών που πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:
Document-page-001-3
Η έβδομη κατηγορία αφορά ουσιαστικά στην επιδότηση δανείου.

Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Οι επιλέξιμες προς επιχορήγηση δαπάνες μπορεί να είναι:
  1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
  2. Τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης.
  3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης.
  4. Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης.
  5. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Σημειώνεται ότι στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται επιπλέον:
  • Οι αμοιβές για 2 ενεργειακές επιθεωρήσεις (μια πριν και μία μετά τις εργασίες).
  • Οι αμοιβές συμβούλου για την υποβολή αίτησης και διαχείρισης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Η ημερομηνία για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα είναι η 19 Μαρτίου 2018 (μετά από παράταση).

Το πρόγραμμα θα παραμένει ανοικτό για υποβολές έως την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων (250 εκ. ευρώ).

Spiral

Σχόλια