Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Τεχνογνωσία".

Τεχνογνωσία:

Είναι το σύνολο, ή κάποιο μέρος των εννοιών, των γνώσεων ή και της εμπειρίας, που αφορούν στις απαραίτητες διεργασίες, ή μεθόδους για την παραγωγή προϊόντων ή και υπηρεσιών.

Η Τεχνογνωσία είναι η βάση επί της οποίας χτίζεται η αξιοπιστία ενός επαγγελματία ή μιας επιχείρησης.

Spiral

Σχόλια