Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Χονδρική".

Χονδρική:

Είναι η πώληση, ή η αγορά, που αναφέρεται στη διάθεση μεγάλης ποσότητας προϊόντων (ή υπηρεσιών) από επιχειρήσεις ή επαγγελματίες, σε επιχειρήσεις και σε άλλους επαγγελματίες. Το αντίθετο της Χονδρικής είναι η Λιανική.

Spiral

Σχόλια