Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Φορτωτική".

Φορτωτική:
Είναι το επίσημο έγγραφο που συνοδεύει μία αποστολή εμπορεύματος, στο οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, ο παραλήπτης, η τοποθεσία φόρτωσης, ο προορισμός, ο αριθμός των δεμάτων, το περιεχόμενο, το βάρος και το ναύλο. Η φορτωτική ετοιμάζεται από την μεταφορική εταιρία, για δική της διαχείριση (διεκπεραίωση, αρχείο και έλεγχο) και αποτελεί ένα συμβόλαιο μεταφοράς, χωρίς δυνατότητα αλλαγής.

Η Φορτωτική ενδέχεται να περιλαμβάνει και δύο μέσα μεταφοράς ή ακόμα και δύο μεταφορικές εταιρίες.

Spiral

Σχόλια