Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Επιχειρησιακό Περιβάλλον".

Επιχειρησιακό Περιβάλλον:
Συνθήκες, οντότητες, γεγονότα και παράγοντες που περιβάλλουν μια επιχείρηση, οι οποίοι επηρεάζουν τις δραστηριότητές της και τις επιλογές της και καθορίζουν τις ευκαιρίες της και τις απειλές της.

Το Επιχειρησιακό Περιβάλλον διακρίνεται σε ευρύτερο Εξωτερικό Μάκρο-Περιβάλλον και σε ανταγωνιστικό Εξωτερικό Μίκρο-Περιβάλλον. Εξάλλου, ως Επιχειρησιακό Περιβάλλον θεωρείται και το Εσωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης.

Spiral

Σχόλια