Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Στόχος".

Στόχος:

Είναι η κάθε επιμέρους επιδίωξη της οικονομικής πολιτικής ενός οργανισμού. Στόχος ενός οργανισμού (και επιχείρησης) αποτελεί στην πραγματικότητα, μία αξία κάποιας οικονομικής μεταβλητής, την οποία οι στρατηγικοί σχεδιαστές τη θεωρούν ως ιδανική και τη χρησιμοποιούν ως βάση για τη θέσπιση του στρατηγικού τους σχεδιασμού.

Ωστόσο, οι στόχοι δεν είναι πάντοτε οικονομικοί. Μπορεί να είναι επίσης και παραγωγικοί (π.χ. η παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος) ή κοινωνικοί (π.χ. η αύξηση του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζομένων).

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σαφείς, ρεαλιστικοί, ιεραρχημένοι ως προς τη σπουδαιότητά τους και συνεπείς με την αποστολή, τη συνολική πολιτική και τους λοιπούς στόχους του οργανισμού.

Spiral

Σχόλια