Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ρίσκο".

Ρίσκο:

Η πιθανότητα έλευσης μίας απειλής ή μίας ζημιάς, υποχρέωσης, τραυματισμού, ή οποιουδήποτε άλλου αρνητικού συμβάντος, που προέρχεται εξαιτίας εσωτερικής ή εξωτερικής ευπάθειας, η οποία μπορεί να αποφευχθεί μέσω κάποιας προληπτικής ενέργειας.

Στις επιχειρήσεις το Ρίσκο θεωρείται από οικονομικής άποψης και αφορά στην περίπτωση να μειωθεί αισθητά το προσδοκώμενο όφελος. Το Ρίσκο μπορεί να αφορά σε κεφάλαιο, παράδοση αγαθών, συναλλαγή, τόκο, συνάλλαγμα, λειτουργία κ.ά.

Spiral

Σχόλια