Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Υποθήκη".

Υποθήκη:

Είναι το δικαίωμα που αποκτά ο δανειστής πάνω σε κάποιο ακίνητο (με συμβολαιογραφικό έγγραφο), προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του μέσω αυτού του ακινήτου, στην περίπτωση που ο δανειζόμενος δεν τις εκπληρώσει σύμφωνα με τους όρους που έχουν τεθεί.

Spiral

Σχόλια