Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Οικονομία".

Οικονομία:

Είναι το σύνολο και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που αφορούν στην παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών.

Η επιστήμη που ασχολείται με την Οικονομία (ή αλλιώς τα οικονομικά) λέγεται Οικονομική.

Spiral

Σχόλια