Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Διανομή".

Διανομή:

Είναι όλη η επιχειρησιακή δραστηριότητα που αφορά στη διακίνηση ενός προϊόντος (ή και μιας υπηρεσίας) από τον παραγωγό, τον έμπορο ή τον πάροχο, προς τους τελικούς καταναλωτές ή χρήστες, έτσι ώστε να αυτό (το προϊόν ή η υπηρεσία) να βρίσκεται στον τόπο, το χρόνο και την ποσότητα που απαιτείται. Για να ανταποκριθεί η επιχείρηση στις προαναφερόμενες απαιτήσεις, θα πρέπει να λάβει αποφάσεις σχετικές με τη στρατηγική της Διανομής, τη μέθοδό της και τα κανάλια της.

Spiral

Σχόλια