Οι εταιρικές ιστοσελίδες ως... ανασταλτικός παράγοντας επιτυχίας!

Βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αποτελεί σήμερα -μεταξύ άλλων- και το Ίντερνετ Μάρκετινγκ. Δηλαδή το μάρκετινγκ που κάνει μια επιχείρηση με τη χρήση του διαδικτύου. Βάση του Ίντερνετ Μάρκετινγκ είναι η ιστοσελίδα της επιχείρησης.

Τι γίνεται όμως με τις εταιρικές ιστοσελίδες στη χώρα μας; Τα αποτελέσματα σχετικής έρευνάς μας στο διαδίκτυο για την αποδοτικότητα των εταιρικών ιστοσελίδων είναι αποθαρρυντικά, αναδεικνύοντας συχνά τον... ανασταλτικό ρόλο των ιστοσελίδων, ως προς την επίτευξη του σκοπού της επιχείρησης που εκπροσωπούν:
  • Ο μέσος όρος ταχύτητας των ιστοσελίδων είναι 6,2 δευτερόλεπτα(!), όταν ο μέγιστος ανεκτός χρόνος αναμονής, πριν εγκαταλείψει κάποιος τη σελίδα που φορτώνει, είναι 3 δευτερόλεπτα (το 81% φορτώνει σε μεγαλύτερο χρόνο από 3 δεύτερα)!
  • Το 80% των ιστοσελίδων παρουσιάζουν σημαντικές αδυναμίες εντοπισμού τους στις αναζητήσεις της Google.
  • Το 22% των ιστοσελίδων δεν είναι φιλικές για συσκευές smartphone και tablet, όταν 7 στους 10 Έλληνες μπαίνουν στο ίντερνετ από τα κινητά τους τηλέφωνα.
  • Το 28% των εμπορικών ιστοσελίδων δεν προστατεύεται στη μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων από πρωτόκολλα ασφαλείας.
  • Επιπλέον, αμέτρητα είναι τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, ο αριθμός των εσωτερικών ή εξωτερικών συνδέσμων που δεν λειτουργούν, το παρωχημένο περιεχόμενο, η ασάφεια ως προς το σκοπό των ιστοσελίδων.
  • Τέλος, ακόμα και αν όλα τα παραπάνω εμπόδια δεν υφίστανται (πράγμα πολύ σπάνιο), οι στοιχειώδεις πρακτικές για τη δημιουργία πελατών μέσω του ίντερνετ εφαρμόζονται αποσπασματικά και με σημαντικές παραλείψεις.
Spiral

Σχόλια