Γνωρίζοντας το Μάνατζμεντ της Καινοτομίας: 5. Τα βήματα για ένα κερδοφόρο καινοτομικό μάνατζμεντ.

Υπάρχουν 5 βήματα για ένα κερδοφόρο καινοτομικό μάνατζμεντ:

1ο Βήμα:
Θέτοντας στόχους. Το κλειδί είναι να θέτεις στόχους για τη δημιουργία νέων αγορών και διαδικασιών, διασπώντας τις υφιστάμενες αγορές. Αυτό είναι γνωστό ως «διασπαστική καινοτομία». Με τη διασπαστική καινοτομία, δημιουργούνται νέα προϊόντα που απαιτούν όμως «εκπαίδευση» των πελατών πάνω στις νέες τους ανάγκες. Το πρόβλημα με τη διασπαστική καινοτομία είναι ότι είναι μία μακρά και ακριβή διαδικασία, με μεγάλες πιθανότητες αποτυχίας. Όπως και να ‘χει όμως, όταν εφαρμόζεται σωστά, επιφέρει μεγάλα κέρδη.

2ο Βήμα: Συνδέοντας τους πελάτες με τη διαδικασία. Η εμπλοκή των πελατών στη διαδικασία της καινοτομίας είναι πολύ σημαντική. Είναι μία χρονοβόρα και ακριβή διαδικασία, αλλά το πλεονέκτημά της είναι ότι σχεδόν πάντα στέφεται με επιτυχία.

3ο Βήμα:
Βελτιώνοντας τη διαδικασία. Η διαδικασία της καινοτομίας πρέπει πάντα να βελτιώνεται, έτσι ώστε να γίνεται ολοένα και πιο αποδοτική. Η βελτίωση δεν αφορά μόνο σ’ αυτήν καθ’ αυτήν τη διαδικασία, αλλά και στο ρεαλισμό των στόχων που θέτονται κάθε φορά.

4ο Βήμα: Εμπλουτίζοντας την εργασιακή κουλτούρα με την καινοτομία. Το καινοτομικό μάνατζμεντ, θα είναι επιτυχημένο μόνο όταν γίνει αποδεκτό από όλους τους εργαζόμενους στην εταιρία. Η διαδικασία της καινοτομίας θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους υπαλλήλους και να τους ενημερώνει για τη συνεισφορά τους. Όταν η κουλτούρα της επιχείρησης εμποτιστεί με την καινοτομία, τότε η κερδοφορία είναι φυσιολογική συνέπεια.


5ο Βήμα:
Ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα. Είναι πολύ σημαντικό, τόσο για τη διοίκηση, όσο και για τους υπαλλήλους, να είναι δημιουργικοί με κάθε τρόπο. Όταν μία επιχείρηση αγωνίζεται να επιβιώσει σε ένα πολύ σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον, τότε είναι επιβεβλημένο να στρέφεται και εκτός των τοιχών της για εξεύρεση νέων ιδεών, που να μπορεί να τις τροποποιεί και να τις αναπτύσσει, έως ότου έχει τα δικά της νέα προϊόντα.

Spiral

Σχόλια