Για πρώτη φορά στο 1% του ΑΕΠ οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη στη χώρα μας.

Στο 1,01% διαμορφώθηκε το 2016 το ποσοστό των δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) επί του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά το κατώφλι του 1%, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), που έχουν αποσταλεί στη Eurostat.

Αναλυτικότερα, οι δαπάνες για Ε&Α στη χώρα συνεχίζουν την αυξητική πορεία των τελευταίων ετών και το 2016 ανήλθαν σε 1.745,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 50,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015.

Ο δείκτης "Ένταση Ε&Α", που εκφράζει τις δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στο 1,01% το 2016, από 0,97% το 2015. Με βάση τον δείκτη αυτό, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 19η θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ28, βελτιώνοντας κατά 3 θέσεις την κατάταξή της σε σχέση με το 2015 και προσεγγίζοντας, για πρώτη φορά, χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία.

Spiral

Σχόλια