Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Μονοπώλιο".

Μονοπώλιο:

Μονοπώλιο ονομάζεται η κατάσταση στην αγορά, κατά την οποία ένα προϊόν ή μια υπηρεσία προσφέρεται μόνο από μία επιχείρηση και η είσοδος στον ανταγωνισμό άλλων επιχειρήσεων δεν είναι δυνατή.

Η μονοπωλιακή επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να διατηρεί ψηλά τις τιμές και ανταποκρίνεται ελάχιστα στις ανάγκες των πελατών της. Οι περισσότερες κυβερνήσεις προσπαθούν να περιορίσουν τα Μονοπώλια, με διάφορα μέτρα, και σήμερα υπάρχουν πολύ λίγες μονοπωλιακές επιχειρήσεις στον κόσμο. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως για λόγους ασφάλειας, μία κυβέρνηση μπορεί και να υποστηρίξει το καθεστώς ενός Μονοπωλίου.

Spiral

Σχόλια