Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ζήτηση".

Ζήτηση:

Η έννοια της Ζήτησης αναφέρεται στις ποσότητες ενός αγαθού, που μπορεί να αγοραστεί από τους καταναλωτές, εφόσον η τιμή του βρίσκεται σε ένα σταθερό επίπεδο.

Η Ζήτηση ενός αγαθού μπορεί να είναι ελαστική ή ανελαστική, ανάλογα με το πώς επηρεάζεται από τις αυξομειώσεις της τιμής του. Π.χ. η ζήτηση του καφέ θεωρείται ανελαστική ως προς την τιμή του, καθώς δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις αυξομειώσεις της, αφού αποτελεί μία καθημερινή και σταθερή συνήθεια του κόσμου.

Spiral

Σχόλια