Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Βιομηχανικό Προϊόν".

Βιομηχανικό Προϊόν:

Είναι αυτό που χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία για την παραγωγή άλλων προϊόντων.

Τα Βιομηχανικά Προϊόντα μπορεί να είναι πλήρως εισερχόμενα στην παραγωγική διαδικασία (π.χ. πρώτες ύλες), μερικώς εισερχόμενα στην παραγωγική διαδικασία (π.χ. μηχανολογικός εξοπλισμός) και μη εισερχόμενα στην παραγωγική διαδικασία (π.χ. υλικά συντήρησης).

Spiral

Σχόλια