Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Επιχείρηση".

Επιχείρηση:

Ένας οργανισμός ή ένα οικονομικό σύστημα, όπου συναλλάσσονται προϊόντα ή υπηρεσίες, αντί χρημάτων.

Κάθε Επιχείρηση χρειάζεται κάποια μορφή επένδυσης και έναν επαρκή αριθμό πελατών και πωλήσεων, σε σταθερή βάση, ώστε να επιτυγχάνεται κάποιο κέρδος.

Οι Επιχειρήσεις μπορεί να είναι ιδιωτικές, μη κερδοσκοπικές ή δημόσιες. Ένα παράδειγμα οργανισμού είναι η Cosmote, ενώ -για παράδειγμα- ένα αρτοποιείο είναι μία ιδιωτική Επιχείρηση. Τέλος, χαρακτηριστική δημόσια Επιχείρηση είναι η ΔΕΗ.

Spiral

Σχόλια