Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Δάνειο".

Δάνειο:

Είναι η ειδική διμερής σύμβαση, με την οποία μεταβιβάζεται για κάποιο χρονικό διάστημα η κυριότητα χρημάτων ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων, με την υποχρέωση της μετέπειτα επιστροφής τους. Τα στοιχεία που διαμορφώνουν ένα Δάνειο είναι το είδος του Δανείου, το κύριο ποσό του, το επιτόκιό του, καθώς και οι όροι αποπληρωμής του.

Spiral

Σχόλια