Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ρητή Γνώση".

Ρητή Γνώση:

Είναι η γνώση, η οποία είναι τυποποιημένη και συστηματική (δηλαδή μπορεί να καταγραφεί σε βιβλία κλπ.), γι’ αυτό και μπορεί να εκφραστεί και μοιραστεί στους άλλους.

Η Ρητή Γνώση είναι εύκολα επεξεργάσιμη από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μεταδίδεται ηλεκτρονικά και αποθηκεύεται σε βάσεις δεδομένων.

Spiral

Σχόλια