Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Γλώσσα του Σώματος".

Γλώσσα του Σώματος:

Σιωπηλά (όχι λεκτικά) μηνύματα επικοινωνίας που μεταδίδονται διαμέσου κινήσεων του σώματος του αποστολέα, ή μέσω εκφράσεων του προσώπου, ή ακόμα και μέσω του τόνου της φωνής ή της έντασής της. Στην κοινωνική ψυχολογία όλες οι συμπεριφορές κατά την παρουσία ενός ή περισσότερων άλλων ανθρώπων θεωρούνται επικοινωνία. Η Γλώσσα του Σώματος λέγεται επίσης και κινησιολογία.

Spiral

Σχόλια