Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Υπηρεσία".

Υπηρεσία:

Μία δράση αξίας, πράξη, ή προσπάθεια που υλοποιείται από ένα άτομο ή ομάδα ατόμων ή από κάποιο οργανισμό, για να ικανοποιήσει ή να εκπληρώσει μια απαίτηση ενός ή περισσότερων αγοραστών.

Χαρακτηριστικό των Υπηρεσιών είναι ότι δεν καταλήγουν ποτέ στην εξασφάλιση της ιδιοκτησίας πάνω σε κάτι απτό, εκτός ίσως από κάποιο συμβόλαιο.

Spiral

Σχόλια