Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Λειτουργία Προμηθειών".

Λειτουργία Προμηθειών:

Είναι η λειτουργία της επιχείρησης που ασχολείται με την αγορά προϊόντων (α’ υλών ή και εμπορευμάτων) και υπηρεσιών.

Οι διαδικασίες της περιλαμβάνουν την σχετική έρευνα αγοράς, την επιλογή των προμηθευτών, τον προγραμματισμό του χρόνου πραγματοποίησης των αγορών και τη διαπραγμάτευση της τιμής αγοράς, του τρόπου πληρωμής, των όρων παράδοσης και του τρόπο μεταφοράς.

Spiral

Σχόλια