Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Βιομηχανία".

Βιομηχανία:

Είναι ο τομέας παραγωγής που με τη συνδυασμένη χρήση των παραγωγικών συντελεστών επεξεργάζεται ή μεταποιεί πρώτες ύλες ή βασικά προϊόντα, για την κατασκευή άλλων προϊόντων. Οι Βιομηχανίες είναι μεγάλες μονάδες (εργοστάσια) και χαρακτηρίζονται από τη χρήση πολλών μηχανημάτων, ώστε να παράγουν τα προϊόντα τους σε γρήγορο χρονικό διάστημα και σε μεγάλη ποσότητα.

Η Βιομηχανία ανήκει στο δευτερογενή τομέα παραγωγής.

Spiral

Σχόλια