Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ίδρυμα".

Ίδρυμα:

Είναι ένα σύνολο περιουσίας αφιερωμένο σύμφωνα µε την ιδρυτική του πράξη στην εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού. Το Ίδρυμα είναι ΝΠΙΔ και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα δεν αποτελεί ένωση προσώπων και άρα δεν έχει µέλη.

Spiral

Σχόλια