Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Διαδικασία".

Διαδικασία:

Είναι ένας καθορισμένος τρόπος για την εκτέλεση μιας διεργασίας ή δραστηριότητας (π.χ. παραγωγική διαδικασία, διαδικασία ελέγχου, διαδικασία εξυπηρέτησης πελατών κ.ά.).

Spiral

Σχόλια