Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Χαρτοφυλάκιο".

Χαρτοφυλάκιο:

Είναι το σύνολο των επενδύσεων (π.χ. ομόλογα, μετοχές κλπ.) που έχει στην κατοχή του κάποιος.

Εξάλλου, μπορεί ο όρος να αναφέρεται και σε ένα σύνολο προϊόντων που λανσάρονται μαζί στην αγορά.

Spiral

Σχόλια