Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Φήμη".

Φήμη:

Είναι η συνολική αποτίμηση όλων των παρελθόντων δράσεων ενός οργανισμού, καθώς και της ικανότητάς του να παρέχει καλύτερα αποτελέσματα στους μετόχους του στο πέρασμα του χρόνου. Η Φήμη ενός οργανισμού αποτιμάται μέσω της καλής κατάστασης των οικονομικών του στοιχείων, την ποιότητα του μάνατζμεντ, των προϊόντων και των υπηρεσιών του, της ανταγωνιστικότητάς του στην αγορά κ.ά.

Spiral

Σχόλια