Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Αγορά".

Αγορά:

Ένα πραγματικό ή κατ’ όνομα μέρος, όπου λειτουργούν οι αρχές της προσφοράς και της ζήτησης και που πωλητές και αγοραστές αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους (άμεσα ή με μεσάζοντες), ώστε να ανταλλάσσουν αγαθά, υπηρεσίες, συμβόλαια, νομικά έγγραφα, αντί χρήματος ή άλλων ανταλλαγμάτων.

Οι αγορές περιλαμβάνουν μηχανισμούς ή μέσα για τον καθορισμό των τιμών των εμπορευμάτων, τη γνωστοποίηση των τιμών, τη διευκόλυνση των συναλλαγών και την μεταφορά των εμπορευμάτων. Η αγορά ενός συγκεκριμένου προϊόντος δημιουργείται από υπάρχοντες ή εν δυνάμει πελάτες, που το χρειάζονται και έχουν την ικανότητα και τη θέληση να πληρώσουν γι’ αυτό.

Spiral

Σχόλια