Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ο.Ε.".

Ο.Ε.:

Ο.Ε. (Ομόρρυθμη Εταιρία) είναι μία εταιρική μορφή, που συνιστάται μεταξύ δύο ή περισσότερων φυσικών ή νομικών προσώπων, που έχουν σκοπό να επιχειρήσουν μαζί υπό κάποια εταιρική επωνυμία. Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας τους αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρίας, όπως π.χ. δηλαδή τι κεφάλαιο εισέφεραν οι εταίροι, πώς θα μοιράζονται τα κέρδη, ποιο θα είναι το αντικείμενο της Ο.Ε., η επωνυμία της, η έδρα της, η διάρκεια συνεργασίας κτλ.

Στην Ομόρρυθμη Εταιρία όλοι οι εταίροι ευθύνονται με όλη τους την περιουσία και για το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρίας, όποιο και αν είναι το ύψος της συμμετοχής του στο κεφάλαιο.

Spiral

Σχόλια