Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Μακροοικονομία".

Μακροοικονομία:

Ο κλάδος των οικονομικών, που ασχολείται και μελετά μόνο τα οικονομικά προβλήματα ομάδων, ή συνόλων ή ενοτήτων, δηλαδή με τα συνολικά μεγέθη της οικονομίας (όπως είναι το Α.Ε.Π., ο Πληθωρισμός, το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, η Ανεργία, η Ιδιωτική Κατανάλωση, το Εθνικό Εισόδημα κ.ά.), αγνοώντας την ατομική οικονομική συμπεριφορά των υποκειμένων της οικονομίας.

Spiral

Σχόλια