Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Λειτουργία".

Λειτουργία:

Μία σειρά από εργασίες και καθήκοντα, που εμπλέκονται σε μία συγκεκριμένη επιχειρησιακή διαδικασία. Για παράδειγμα: η Λειτουργία της Παραγωγής.

Άλλες βασικές Λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο μιας επιχείρησης είναι το Μάρκετινγκ, η Λειτουργία των Προμηθειών, τα Χρηματοοικονομικά και η Διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων.

Spiral

Σχόλια