Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Καινοτομία".

Καινοτομία:

Είναι η διαδικασία, μέσω της οποίας διαχειρίζονται οι υφιστάμενες ικανότητες και γνώσεις με δημιουργικό τρόπο, ώστε να επιτευχθεί ένα ουσιαστικό και χειροπιαστό αποτέλεσμα, που θα έχει αξία για την επιχείρηση.

Η καινοτομία μπορεί να επιτευχθεί σε επίπεδο προϊόντος (ή υπηρεσίας) και επιχειρησιακής λειτουργίας.

Spiral

Σχόλια