Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ιδιωτικοποίηση".

Ιδιωτικοποίηση: 

Είναι η διαδικασία απόκτησης της της ιδιοκτησίας δημόσιων επιχειρήσεων από ιδιώτες επενδυτές και επιχειρήσεις. Αντίθετο της Ιδιωτικοποίησης είναι η Κρατικοποίηση.

Spiral

Σχόλια