Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων".

Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων:

Είναι οι εγκαταστάσεις / υποδομές που δημιουργήθηκαν για την «εκκόλαψη» νέων επιχειρήσεων κατά τους πρώτους μήνες ή χρόνια της λειτουργίας τους.

Αυτά που παρέχουν, είναι συνήθως, ένας οικονομικά ανεκτός χώρος για να λειτουργήσουν εντός, γραφεία και λειτουργίες, εκπαίδευση και καθοδήγηση στο μάνατζμεντ, υποστήριξη στο μάρκετινγκ και μερικές φορές και κάποια οικονομική ενίσχυση ή πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Spiral

Σχόλια