Τι ικανότητες θα απαιτούνται το 2030 στην εργασία;

Όπως και να αντιλαμβάνεσαι την επίδραση της αυτοματοποίησης στην εργασία, σίγουρα θα συμφωνείς ότι στο μέλλον θα απαιτούνται άλλες ικανότητες από ό,τι σήμερα.

Καθώς τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες πνευματικές εργασίες, αυτό που θα παραμείνει τελικά στους ανθρώπους θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα.

Μία νέα έρευνα από το Βρετανικό Ίδρυμα «Nesta and University of Oxford» για το μέλλον, αναδεικνύει τις βασικότερες ικανότητες, που είναι θα απαιτούνται στην εργασία το 2030:
  • Κρίση και λήψη αποφάσεων. Η ικανότητα δηλαδή να επιλέγει κανείς ανάμεσα σε δυνατές δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και το όφελος.
  • Σύλληψη ιδεών. Η ικανότητα να συλλαμβάνει κανείς ένα σημαντικό αριθμό ιδεών για ένα θέμα (το σημαντικότερο εδώ είναι ο αριθμός των ιδεών, όχι η ποιότητά τους ή η ορθότητά τους).
  • Ενεργητική μάθηση. Το να μαθαίνει κανείς στρατηγικές επιλογής και χρήσης εκπαιδευτικών μεθόδων και διαδικασιών, κατάλληλων για τη δική του νέα μάθηση ή διδασκαλία.
  • Στρατηγικές μάθησης. Το να κατανοεί κανείς τις επιπλοκές της πληροφορίας για την επίλυση σύγχρονων ή μελλοντικών προβλημάτων ή τη λήψη αποφάσεων.
  • Πρωτοτυπία. Η ικανότητα να έχει κανείς ασυνήθιστες ή έξυπνες ιδέες για ένα δεδομένο θέμα ή κατάσταση, ή ακόμα και να αναπτύσσει δημιουργικούς τρόπους για να λύσει ένα πρόβλημα.
Θα παρατηρήσει κανείς, ότι αυτό που αδυνατούν να κάνουν τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη (ως προς τις προβλέψεις για το κοντινό μέλλον) είναι η σύνθετη σκέψη και ο συνδυασμός, γεγονός που περιορίζει τις απαιτούμενες ανθρώπινες ικανότητες σε πεδία όπως τα παραπάνω. Ήρθε μήπως η ώρα να αρχίσουμε να εξασκούμαστε στο brainstorming;

Spiral

Σχόλια